کارگاه‌های آموزشی

پیوندها:
مرکز تربیت بدنی
دانلودها:

نرم‌افزار مورد‌نیاز جهت ورود به کارگاه‌­هاي مرکز تربیت بدني  Adobe Connectاست که براي کلاس‌ها مورد استفاده قرار مي‌گیرد.
فایل نصب نرم‌افزار فوق، در لینک زیر موجود است.

فایل نصبی

از طریق لینک زیر وارد شوید و در کادر مهمان، نام و نام‌خانوادگی خود را به‌صورت کامل به انگلیسي تایپ نمائید.  ​​​​​​​

لینک ورود