کارگاه‌های آموزشی

 


چالشها و راهکارهای ورزش در طبیعت در زمان کرونا 990508.jpeg 

 

نرمافزار مورد‌نیاز جهت ورود به کارگاه‌­هاي مرکز تربیت بدني  Adobe Connectاست که براي کلاس‌ها مورد استفاده قرار ميگیرد.

فایل نصب نرم‌افزار فوق، در لینک زیر موجود است

http://vu.sbu.ac.ir/vu/he/vu/help.php

از طریق لینک

http://194.225.24.96/kargah-tarbiatbadani

وارد شوید و در کادر مهمان، نام و نام‌خانوادگی خود را به‌صورت کامل به انگلیسي تایپ نمائید.