خوابگاه

ضمن عرض تبریک به پذیرفته‌شدگان مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه شهید بهشتی و آرزوی توفیق و سربلندی، به‌اطلاع کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می‌رساند، همانگونه که در فصل شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در دفترچه‌های انتخاب رشته درج گردیده، به‌دلیل کمبود امکانات، خوابگاه فقط به دانشجویان دوره روزانه با شرایط ذیل ارائه خواهد شد:        
1 - اولويت استفاده از خوابگاه، با توجه به امكانات دانشگاه و بر حسب رتبه قبولی داوطلبان در آزمون تحصيلات تكميلی مي‌باشد.
2 - داوطلبان مقطع کارشناسی گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی دارای نمره کل 8000  و بالاتر و داوطلبان سایر گروه‌های آزمایشی دارای نمره کل 7500 و بالاتر
3 - به دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) و پردیس خوابگاه تخصـيص داده نمـی‌شـود.
4 - امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان ساکن استان‌های تهران و البرز در کلیه مقاطع وجود ندارد.
5 - دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی می‌باشد.
*در صورت دارا بودن شرایط اسکان، تعیین محل اسکان با توجه به پراکندگی خوابگاه‌ها در سطح شهر، با امور خوابگاه‌ها می‌باشد.
                         ​
http://bp.swf.ir/