تاریخچه

حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه یکی از مهمترین و فعال‌ترین حوزه‌ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست‌ها و خط‌مشی دانشگاه در حوزه خدمات رفاهی دانشجویان می‌باشد. برنامه‌‌ریزی، نظارت و اجرای برنامه‌های متعدد در راستای ارائه خدمات بهتر رفاهی به دانشجویان اعم از امور بهداشتی، سلامت، تغذیه، خوابگاه، انواع‌ وام‌ها، بیمه‌ها، مراکز خدماتی، سرویس ایاب‌ و‌ ذهاب، ورزشی، درمان و مشاوره به دانشجویان ایرانی و غیر‌ایرانی و بنا بر اقتضا به سایر اقشار محترم دانشگاهی (هیات‌علمی و کارمندان) و سایر ماموریت‌های درون و برون سازمانی که به‌تشخیص مقامات مسئول واگذار می‌گردد از طریق واحدهای سازمانی ذیربط با شرح وظایفی مشخص و برخوردار از تشکیلات سازمانی وظایف محوله را عملیاتی می‌نماید.
اطلاعات تماس:
29902150
stuvp [at] sbu.ac.ir

اهداف و ماموریت‌ها:

 • 1- بهبود و سامان‌دهی امور دانشجویی
 • 2- افرایش امکانات رفاهی دانشجویان
 • 3- توسعه امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد‌نیاز دانشجویان
 • 4- تربیت دانشجوی کارآمد و موثر
 • 5- ارتقای جایگاه ملی و بین‌المللی دانشگاه
 • 6- افزایش سطح سلامت جسمی و روانی دانشجویان
پیوندها:
نمودار سازمانی معاونت دانشجویی

برنامه‌ها:

 • 1- اصلاح زیر‌ساخت‌های اساسی تاسیساتی و تجهیزاتی خوابگاه‌ها
 • 2- ارتقای کیفیت و بهبود شرایط غذا و غذا‌خوری
 • 3- برقراری انواع وام‌های دانشجویی
 • 4- جذب دانشجویان خارجی
 • 5- بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های سلامت بهداشت و روان
 • 6- توسعه ورزش همگانی در میان دانشجویان و برنامه‌ریزی جهت استفاده عموم دانشجویان از امکانات ورزشی