سرپرست امور خوابگاه‌ها

 
علیرضا امینی
تلفن
رایانامه
سرپرست امور خوابگاه‌ها
29902090
 
 
     
ضمن عرض تبریک به پذیرفته‌شدگان مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه شهید بهشتی و آرزوی توفیق و سربلندی، به اطلاع کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می‌رساند، همانگونه که در فصل شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در دفترچه‌های انتخاب رشته درج گردیده، بدلیل کمبود امکانات، خوابگاه فقط به دانشجویان دوره روزانه با شرایط ذیل ارائه خواهد شد:         
1 - اولويت استفاده از خوابگاه، با توجه به امكانات دانشگاه و برحسب رتبه قبولی داوطلبان در آزمون تحصيلات تكميلی می‌باشد.
2 - داوطلبان مقطع کارشناسی گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی دارای نمره کل 8000 و بالاتر و داوطلبان سایر گروه‌های آزمایشی دارای نمره کل 7500 و بالاتر.
3 - به دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) و پردیس خوابگاه تخصـيص داده نمـی‌شـود.
4 -  امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان ساکن استان‌های تهران و البرز در کلیه مقاطع وجود ندارد.
5 -  دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی می‌باشد.
*در صورت دارا بودن شرایط اسکان، تعیین محل اسکان با توجه به پراکندگی خوابگاه‌ها در سطح شهر، با امور خوابگاه‌ها می‌باشد.

سامانه‌های مرتبط