کار‌ دانشجویی

به‌منظور بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فوق‌برنامه، اداری، خدماتی و رفاهی و ایجاد زمینه‌های کسب تجربه علمی برای دانشجویان و کمک به تامین بخشی از مخارج تحصیلی آنان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کار دانشجویی، مطابق ضوابط و شرایط و زیر نظر معاونت دانشجویی انجام می‌پذیرد.

فرم‌های مرتبط، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها:

شرایط و ضوابط کار دانشجویی
راهنمای ثبت کار‌دانشجویی

نحوه دسترسی:

دانشجویان عزیز می‌بایست جهت درخواست کار دانشجویی از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام نمایند.

پیوندها:
شناسنامه خدمت کار دانشجویی
سامانه جامع دانشگاهی (گلستان)
اطلاعات تماس:
29902163