تسویه‌حساب

 

تسویه-حساب.jpg
 

واحد ارائه کننده خدمت
شرح فرایند انجام خدمت
دانشجویانی که موفق به اتمام تحصیل خود در یک رشته و در یک مقطع خاص شده و واحدهای مجاز دوران تحصیل خود را گذرانده باشند می‌توانند جهت اخذ گواهی‌موقت تحصیلی مطایق ضوابط و شرایط نسبت به تسویهحساب خود اقدام نمایند .
فرم‌های مرتبط ، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها 
سایر واحدهای مرتبط با خدمت
حراست خوابگاه آموزش و تحصیلات تکمیلی
متقاضی دریافت خدمت
کلیه دانشجویان فارغ التحصیل
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
1- مراجعه به حراست و ابطال کارت‌دانشجویی (پس از ابطال کارت تسویه‌حساب در سیستم گلستان فعال می گردد)
2- مراجعه به سیستم گلستان و پیگیری گزارش 522 جهت پیشبرد تسویه‌حساب (به‌صورت تلفنی با کارشناس مربوطه)
متصدیان انجام خدمت
مدیریت خدمات دانشجویی   اداره رفاه دانشجویی
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت
 
زمان و ساعت دریافت خدمت
از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح لغایت 15 بعدازظهر مراجعه به کارشناسان امور دانشجویی
میانگین زمان انجام خدمت
5 دقیقه
میانگین هزینه انجام خدمت
هزینه دارد(جهت دانشجویان بدهکار)
تلفن تماس کارشناس مربوطه
نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت