تسویه‌ حساب دانش‌آموختگان

شرح فرآیند:

دانش‌آموختگانی که موفق به اتمام تحصیل خود در یک رشته یا مقطع خاص شده و واحدهای مجاز خود را در دوره تحصیل گذرانده باشند می‌توانند جهت اخذ گواهی موقت تحصیلی مطابق ضوابط و شرایط نسبت به تسویه حساب خود اقدام کنند.

فرم‌های مرتبط، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها:

آیین‌نامه صندوق رفاه دانشجویان
راهنمای پرداخت اقساط و تسویه حساب دانشجویان وام‌گیرنده در صندوق رفاه
آیین‌نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی

مدارک مورد نیاز:

1- اصل یا تصویر گواهینامه موقت پایان تحصیلات مقاطع قبل
2- در صورت داشتن بدهی دفترچه اقساط مقاطع قبل

نحوه دسترسی:

الف - دانشجویانی که به صندوق رفاه دانشجویان و خوابگاه  بدهی ندارند:

1- مراجعه به حراست و ابطال کارت دانشجویی (پس از ابطال کارت تسویه حساب در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) فعال می گردد)

2- مراجعه به سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) و پیگیری گزارش 522 جهت پیشبرد تسویه حساب (به‌صورت تلفنی با کارشناس مربوطه)

ب- دانشجویانی که به صندوق رفاه دانشجویان بدهی دارند: 

1- مراجعه به حراست و ابطال کارت دانشجویی

2- مراجعه به کارشناسان در امور دانشجویی به منظور واریز ده درصد از بدهی‌های خود طبق ضوابط و شرایط

زمان و ساعت مراجعه:

کلیه دانش‌آموختگانی در‌صورت داشتن بدهی در ساعت اداری به مدیریت خدمات دانشجویی کارشناسان اداره رفاه دانشجویی مراجعه نمایند.
در صورت نداشتن بدهی از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) پیگیری گزارش
پیوندها:
شناسنامه خدمت تسویه حساب دانش‌آموختگان
صندوق رفاه دانشجویان
سامانه جامع دانشگاهی (گلستان)
اطلاعات تماس:
اطلاعات تماس کارشناسان