تسهیلات دانشجویان روشندل

شناسه خدمت تسهیلات:

نوع خدمت
شرح خدمت
آرشیو کتب گویا
در این بخش کتب و جزوات درسی ضبط شده با موضوعات متنوع به‌صورت آرشیو، در اختیار دانشجویان عزیز نابینا و کم بینا قرار می‌گیرد.
گویاسازی‌کتب وجزوات درخواستی دانشجویان نابینا و کم‌بینا
امکان گویاسازی کتب و جزوات آموزشی مورد درخواست این دانشجویان موجود می‌باشد. (کتاب و جزوات آموزشی به‌صورت فایل صوتی درآمده و در اختیار دانشجویان روشندل عزیز قرار داده می‌شود).
بهره‌مندی از همیاران دانشجویی
دانشجویان روشندل عزیز برای انجام پژوهش‌های کلاسی، پایان‌نامه تحصیلی و نیز در جلسات امتحانات میان ترم و پایان‌ترم از وجود همیار دانشجویی در کنار خود بهره‌مند می‌گردند.
خدمات مشاوره ای ویژه دانشجویان نابینا و کم بینا
کارشناس این امور برحسب مورد به معرفی مراکز و موسسات غیردانشگاهی ارایه دهنده خدمات ویژه به نابینایان و کم‌بینایان از قبیل مراکز بهزیستی و موسسات وابسته به آن جهت دریافت خدمات کمک آموزشی و توانبخشی می‌پردازد.
زمان ارائه خدمت:
شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری (15-8)
روش دسترسی به خدمت
مراجعه حضوری: خانم‌ها اتاق 2/16 واقع در امور دانشجویی خانم آقائی‌پور آقایان: مراجعه به اتاق 21 آقای بزرگی‌مهر و یا تماس با شماره‌های 29902119-29902652
در کتابخانه مرکزی دانشگاه رایانه برای استفاده دانشجویان روشندل و همچنین چاپگر برای تبدیل متون به خط بریل موجود می‌باشد.
آیین‌نامه‌ها
                       

شناسه خدمت بهره‌مندی از همیاران دانشجویی:

بهره-مندی-از-همیاران.jpg
خدمت
معاونت فرهنگی و اجتماعی –  مدیریت خدمات دانشجویی
شرح فرایند انجام خدمت
دانشجویان روشندل عزیز برای انجام پژوهش‌های کلاسی، پایان‌نامه تحصیلی و نیز در جلسات امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم از وجود همیار دانشجویی در کنار خود بهره‌مند می‌گردند
فرم‌های مرتبط، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها 
سایر واحدهای مرتبط با خدمت
کتابخانه مرکزی (در این مکان رایانه برای استفاده دانشجویان روشندل و همچنین چاپگر برای تبدیل متون به خط بریل موجود می‌باشد).
متقاضی دریافت خدمت
کلیه دانشجویان روشندل
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
کلیه دانشجویان عزیز روشندل خانم می‌توانند به اتاق شماره 2/16 واقع در امور‌دانشجویی خانم آقائی‌پور و آقایان به آقای بزرگی‌مهر واقع در اتاق شماره 21 مراجعه فرمایند.
متصدیان انجام خدمت
مدیریت خدمات دانشجویی – کارشناس امور دانشجویان روشندل
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت
ندارد
زمان و ساعت دریافت خدمت
کلیه دانشجویان متقاضی کار دانشجویی می‌توانند به دانشکده‌های محل‌تحصیل خود مراجعه نمایند.
میانگین زمان انجام خدمت
15 دقیقه
میانگین هزینه انجام خدمت
هزینه ندارد
تلفن تماس کارشناس مربوطه
کارشناسان امور دانشجویان روشندل: آقای شمس‌اله بزرگی‌مهر شماره 29902119 – رایانامه: sh.bozorgi@mail.sbu.ac.ir و خانم آقایی‌پور تلفن 29902119
نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت

شناسه خدمت آرشیو کتاب گویا:

آرشیو-کتب-گویا.jpg  
واحد ارائه کننده خدمت
معاونت فرهنگی و اجتماعی – مدیریت خدمات دانشجویی
شرح فرایند انجام خدمت
در این بخش کتب و جزوات درسی ضبط شده با موضوعات متنوع به صورت آرشیو، در اختیار دانشجویان عزیز نابینا و کم بینا قرار می‌گیرد.
فرم‌های مرتبط، دستورالعملها و بخشنامه‌ها 
سایر واحدهای مرتبط با خدمت
کتابخانه مرکزی (در این مکان رایانه برای استفاده دانشجویان روشندل و همچنین چاپگر برای تبدیل متون به خط بریل موجود می باشد).
متقاضی دریافت خدمت
کلیه دانشجویان روشندل
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
کلیه دانشجویان عزیز روشندل خانم می توانند به اتاق شماره 2/16 واقع در امور دانشجویی خانم آقائی پور و آقایان به آقای بزرگی مهر واقع در اتاق شماره 21 مراجعه فرمایند.
متصدیان انجام خدمت
مدیریت خدمات دانشجویی – کارشناس امور دانشجویان روشندل
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت
ندارد
زمان و ساعت دریافت خدمت
کلیه دانشجویان متقاضی کار دانشجویی می‌توانند به دانشکده های محل تحصیل خود مراجعه نمایند.
میانگین زمان انجام خدمت
30دقیقه
میانگین هزینه انجام خدمت
هزینه ندارد
تلفن تماس کارشناس مربوطه
کارشناسان امور دانشجویان روشندل: آقای شمس اله بزرگی مهر شماره 29902119 – رایانامه :sh.bozorgi@mail.sbu.ac.ir و خانم آقایی پور تلفن 29902119
نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت

شناسه خدمت گویاسازی کتب و جزوات آموزشی:

گویا-سازی-کتب-و-جزوات-درخواستی.jpg
خدمت
معاونت فرهنگی و اجتماعی – مدیریت خدمات دانشجویی
شرح فرایند انجام خدمت
امکان گویاسازی کتب و جزوات آموزشی مورد درخواست این دانشجویان موجود می‌باشد. (کتاب و جزوات آموزشی به صورت فایل صوتی درآمده و در اختیار دانشجویان روشندل عزیز قرار داده می شود)
فرم‌های مرتبط، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها 
سایر واحدهای مرتبط با خدمت
کتابخانه مرکزی
کتابخانه مرکزی (در این مکان رایانه برای استفاده دانشجویان روشندل و همچنین چاپگر برای تبدیل متون به خط بریل موجود می باشد).
متقاضی دریافت خدمت
کلیه دانشجویان روشندل
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
کلیه دانشجویان عزیز روشندل خانم می توانند به اتاق شماره 2/16 واقع در امور دانشجویی خانم آقائی پور و آقایان به آقای بزرگی مهر واقع در اتاق شماره 21 مراجعه فرمایند.
متصدیان انجام خدمت
مدیریت خدمات دانشجویی – کارشناس امور دانشجویان روشندل
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت
ندارد
زمان و ساعت دریافت خدمت
کلیه دانشجویان متقاضی کار دانشجویی می توانند به دانشکده های محل تحصیل خود مراجعه نمایند.
میانگین زمان انجام خدمت
10 دقیقه
میانگین هزینه انجام خدمت
هزینه ندارد .
تلفن تماس کارشناس مربوطه
کارشناسان امور دانشجویان روشندل: آقای شمس اله بزرگی مهر شماره 29902119 – رایانامه :sh.bozorgi@mail.sbu.ac.ir و خانم آقایی پور تلفن 29902119
نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت
پیوندها:
شناسه خدمت بهره‌مندی از همیاران دانشجویی
شناسه خدمت آرشیو کتاب گویا
شناسه خدمت گویاسازی کتب و جزوات آموزشی
اطلاعات تماس:
​شمس‌الله بزرگی‌مهر :29902119
معصومه آقائی‌پور: 29902652​
راهنماها: