شناسنامه خدمت کار‌ دانشجویی

خدمت
معاونت دانشجویی – مدیریت خدمات دانشجویی
شرح فرایند انجام خدمت
به‌منظور بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فوق‌برنامه، اداری، خدماتی و رفاهی و ایجاد زمینه‌های کسب تجربه علمی برای دانشجویان و کمک به تامین بخشی از مخارج تحصیلی آنان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کار دانشجویی، مطابق ضوابط و شرایط و زیر نظر معاونت دانشجویی انجام می‌پذیرد.
فرم‌های مرتبط، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها 
سایر واحدهای مرتبط با خدمت
آموزش‌های دانشکده‌ها
متقاضی دریافت خدمت
کلیه دانشجویان متقاضی کار دانشجویی
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
دانشجویان عزیز می‌بایست جهت درخواست کار دانشجویی از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام نمایند.
متصدیان انجام خدمت
کارشناس کار دانشجویی
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت
سامانه گلستان
زمان و ساعت دریافت خدمت
کلیه ساعات شبانه‌روز از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان)
میانگین زمان انجام خدمت
5 دقیقه
میانگین هزینه انجام خدمت
ندارد
تلفن تماس کارشناس مربوطه
تلفن 29902163 
نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت
پیوندها:
کار‌ دانشجویی