فرصت مطالعاتی

نوع خدمت:
اعزام به فرصت مطالعاتی شش ماهه خارج
 
شرایط و ضوابط:
1-    متقاضی دانشجوی دوره دکتری روزانه و تمام وقت باشد .
2-    امتحان جامع را با موفقیت گذرانده باشد .
3-    طرح تحقیقاتی دانشجو ( پروپوزال ) به تصویب رسیده باشد .
4-    دعوتنامه رسمی از دانشگاه میزبان داشته باشد .
5-    ارائه درخواست و مستندات مربوطه شامل ( 1- رزومه 2- کاربرگ پیوست یک 3- چکیده پیشنهادی تحقیق 4- مدرک معتبر زبان ) به مسئول فرصت مطالعاتی دانشگاه 
6-    ثبت نام در سامانه سجاد و بارگذاری مستندات
7-    تائید مستندات توسط کارگروه تخصصی و انجام داوری و موافقت داوران با اعزام متقاضی
8-    سپردن تعهد محضری از سوی دانشگاه با ضمانت دو ضامن بعد از تائید کارگروه تخصصی 
9-    دریافت نامه حمایت مالی از سازمان امور دانشجویی – اداره کل بورس و اعزام
10-دریافت روادید و بارگذاری بلیط و روادید در سامانه سجاد در مهلت مقرر توسط دانشجو
11-    صدور نهایی حکم تحقیقاتی توسط اداره بورس و اعزام دانشجویان
12-    پرداخت کمک هزینه ریالی به دانشجو
13-    دریافت ارز از بانک و یا صرافیهای عامل
14-    انجام تسویه حساب بلافاصله پس از خاتمه فرصت مطالعاتی
15-    اقدام برای لغو تعهد پس از انجام کامل تعهدات مربوط به فرصت مطالعاتی خارج
 

مزایا : پرداخت 65% از هزینه اقامت و بلیط دانشجو توسط سازمان امور دانشجویان

تذکرات: دانشجویانی که به هر دلیل پیش از اتمام فرصت مطالعاتی 6 ماهه اقدام به ترک دانشگاه مقصد می نمایند می‌بایست بلافاصله پس از بازگشت به دانشگاه محل تحصیل نسبت به واریز مبلغ اضافه دریافتی به حساب خزانه داری کل اقدام نموده و با سازمان امور دانشجویان تسویه حساب نمایند.
آیین‌نامه‌ها:
شیوه‌نامه اجرایی فرصت مطالعاتی کوتاه مدت در داخل و خارج
فرم‌ها:
پیوندها:
مدیریت خدمات دانشجویی