شناسنامه خدمت مراکز خدماتی

واحد ارائه کننده خدمت

معاونت دانشجویی – مدیریت خدمات دانشجویی

شرح فرایند انجام خدمت

این مراکز به منظور تامین بخشی از نیازهای رفاهی دانشجویان از سال 1362 با واگذاری به بخش خصوصی از طریق مزایده و عقد قرارداد جهت ایجاد یک نانوایی و یک بوفه در محل دانشگاه فعالیت‌های خود را آغاز نمود. در سال‌های بعد، فعالیت مراکز خدماتی و رفاهی روندی افزایشی را تجربه نمود، به‌طوری‌که تعداد این مراکز از دو مرکز به 32 مرکز خدماتی و رفاهی افزایش یافته است. از جمله این مراکز می‌توان به نانوایی خوابگاه کوی، آرایشگاه، خشکشویی، فروشگاه‌ها، مراکز تکثیر و چاپ و غیره در سطح دانشگاه و خوابگاه‌های دختران و پسران اشاره نمود.                         

فرم‌های مرتبط، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها 

ندارد

سایر واحدهای مرتبط با خدمت

ندارد

متقاضی دریافت خدمت

کلیه دانشگاهیان

مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

نحوه دسترسی به خدمت

مراجعه حضوری

متصدیان انجام خدمت

مسئولین بوفه‌ها و مراکز خدماتی

زمان و ساعت دریافت خدمت همه روزه از ساعت 7 صبح
میانگین زمان انجام خدمت 10 دقیقه
میانگین هزینه انجام خدمت بعد از استفاده از هر نوع بوفه قیمت محاسبه می‌گردد.
تلفن تماس کارشناس مربوطه
 رضا زرینی: 29902155          
 رایانامه: r.zarini@mail.sbu.ac.ir
نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت
پیوندها:
مراکز خدماتی
دانلودها:
مسئولین بوفه‌ها و مراکز خدماتی