صفحه اصلی
اطلاعیه شماره 4 : ثبت درخواست گروهی خوابگاه (انتخاب هم اتاقی) خوابگاه پیشنهادی و تمدید درخواست خوابگاه برای نیم سال اول تحصیلی 1402-1403
  • 3105 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان روزانه، غیر بومی که قبلاً از طریق سیستم جامع گلستان درخواست خوابگاه خود را ثبت نموده و درخواست آنان مورد تایید امور خوابگاه ها قرار گرفته است، می رساند از مورخ 1402/06/04 با مطالعه راهنمای مندرج در سایت و رعایت مقطع تحصیلی در انتخاب هم اتاقی نسبت به درخواست گروهی خوابگاه و خوابگاه پیشنهادی برای نیم سال اول سال تحصیلی 1403-1402 از طریق سیستم جامع گلستان اقدام نمایند .

نکته مهم :آندسته از دانشجویان واجد شرایط متقاضی خوابگاه  )طبق اطلاعیه شماره یک و سه(  که در مرحله اول موفق به ثبت نام نگردیده اند، می توانند برای آخرین فرصت از تاریخ 1402/06/06 لغایت 1402/06/07 با مراجعه به سیستم جامع گلستان نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.  لازم به ذکر است حداکثر 24 ساعت بعد از زمان درخواست انتخاب هم اتاقی و خوابگاه پیشنهادی امکانپذیر می گردد.

تذکرات مهم :

.1  انتخاب خوابگاه و ظرفیت اتاق توسط دانشجو پیشنهادی می باشد و لذا انتخاب نهایی اتاق بر اساس ظرفیتها و محدودیتها، و با حفظ ترکیب اعضاء گروهها بصورت مکانیزه توسط سیستم انجام می گیرد.

.2  دانشجویانی که محل تحصیل آنها پردیس فنی شهید عباسپور می باشد، می بایست از بین دانشجویان همان پردیس هم اتاقی را انتخاب نمایند و نیاز به ثبت خوابگاه پیشنهادی نمی باشد.

.3  عدم تایید وضعیت پذیرش هر یک از اعضاء گروهها در مهلت تعیین شده بمنزله انصراف از عضویت در آن گروه می باشد و دانشجوی دیگری در آن گروه جایگزین خواهد شد.

.4  با توجه به فرصت اعطا شده جهت انتخاب هم اتاقی، جابجایی در طول ترم امکانپذیر نمی باشد.

.5 در صورت بروز مشکل در هنگام ثبت درخواست مراتب را در بازه فوق به آدرس ایمیل sabtenam_skan@sbu.ac.ir انعکاس نمایید.

.6  آخرین مهلت ارائه خوابگاه پیشنهادی و ثبت درخواست 1402/06/10 می باشد.

راهنمای درخواست گروهی (انتخاب هم اتاقی و انتخاب خوابگاه پیشنهادی)

افزودن نظرات