صفحه اصلی
اطلاعیه ثبت نام وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401
  • 2374 بازدید

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز متقاضی وام های تحصیلی، شهریه و مسکن متاهلی می رساند جهت ثبت درخواست وام خود در در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 ضمن مطالعه دقیق اطلاعیه و راهنماهای جامع ذیل نسبت به ثبت درخواست وام خود اقدام نمایند تا هنگام ثبت درخواست وام خود با مشکل مواجه نشوند.

1- اطلاعیه ثبت نام وامهای دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

2-دستور العمل نحوه ورود به پورتال دانشجویی

3- نحوه ثبت نام در پورتال 

4- شرایط ضمانت - تعداد ضامنین

5- سند تعهد نامه دانشجویی

6- متن تعهد نامه محضری 

7-فرم وام ضروری رویداد موارد خاص

7- شرایط ضامنین برای بهره مندی از وامهای دانشجویی

8-شرایط عمومی و آموزشی برای دریافت وام

 9-پرسش های متداول دانشجویان و کارمندان

10- مبالغ وام های دانشجویی در نیمسال اول 1402-1401

11-جدول زمانبندی وام های دانشجویی 

 

تلگرام و اینستاگرام معاونت دانشجویی

افزودن نظرات