صفحه اصلی
مسابقه اتاق نمونه دانشجویی
  • 12277 بازدید

مسابقه اتاق نمونه دانشجویی همه ساله به صورت هماهنگ با دانشگاه های سراسر کشور به مناسبت گرامیدشت هفته سلامت و هفته سراهای دانشجویی با هدف ایجاد روحیه همکاری و همدلی بین دانشجویان و اجرای شاخص های بهداشتی و زیبایی شناختی به همت مدیریت امور دانشجویی و همکاری اداره بهداشت و درمان  برگزار می شود. 
امسال نیز فراخوان این مسابقه در هفته سلامت  داده شد و در هفته خوابگاه ها بازدید از اتاق های شرکت کننده انجام و در جشن بزرگداشت مدال اوران ورزشی از برگزیدگان تقدیر شد.

افزودن نظرات