صفحه اصلی
نشست معاون دانشجویی با مدیران حوزه با دانشجویان ساکن خوابگاه رستاک و شهید کچویی
  • 6516 بازدید

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند جلسه ی نشست معاون دانشجویی به همراه مدیران حوزه ی معاونت دانشجویی با دانشجویان خوابگاه رستاک روز شنبه مورخ 1401/12/13 راس ساعت 19 داخل خوابگاه برگزار می گردد. همچنین همین جلسه روز یکشنبه مورخ 1401/12/14 راس ساعت 19 در خوابگاه شهید کچویی برگزار خواهد شد .

افزودن نظرات