صفحه اصلی
قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاه های کوی دختران و پسران در خصوص دریافت مرسولات پستی
  • 124 بازدید

با توجه به انتقال محل توزیع مرسولات پستی از مدیریت امورخوابگاه به خوابگاه کوی، شایان ذکر است دانشجویان ساکن در خوابگاه های کوی جهت دریافت مرسوالات پستی خود از مورخ 1402/03/01 به محل های ذکر شده ذیل مراجعه نمایند:

مرسولات پستی کوی دختران :  جنب نگهبانی خوابگاه کوی، کانکس روبروی بلوک 1  

مرسولات پستی کوی پسران :  بلوک 3 - اتاق  305

کد پستی دانشگاه    1983969411

آدرس جهت ارسال مرسولات پستی کوی دختران:

ولنجک، بلوار دانشجو، خوابگاه کوی دختران دانشگاه شهید بهشتی ، نام و نام خانوادگی و شماره موبایل گیرنده - شماره بلوک - شماره اتاق

آدرس جهت ارسال مرسولات پستی کوی پسران:

ولنجک، بلوار دانشجو، خوابگاه کوی پسران دانشگاه شهید بهشتی ، نام و نام خانوادگی و شماره موبایل گیرنده - شماره بلوک - شماره اتاق

دانلود فایل
افزودن نظرات