صفحه اصلی
کسب عنوان ارزشمند معاون دانشجویی برتر دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران در جذب دانشجویان بین الملل
  • 3828 بازدید

معاونت محترم امور دانشجویی دانشگاه شهید  بهشتی

یکی از مهمترین نقش دانشگاههای کشور طبق فهوای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران ، نیل به مرجعیت علمی و عزت ملی است . تلاش برای افزایش هدفمند و هوشمند جذب دانشجویان بین المللی در دانشگاههای ایرانی نشانگر تعهد و التزام علمی به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تلقی می شود .

  کسب عنوان ارزشمند معاون دانشجویی برتر دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران در جذب دانشجویان بین المللی از مدیریت جهادی و انقلابی در راهبری این مهم حکایت دارد . ضمن سپاس از مساعی جنابعالی در دومین جشنواره ملی ثریا (اسفند 1402) لوح و جایزه ی ثریا تقدیم آن دانشگاه می شود .

دانلود فایل
افزودن نظرات