صفحه اصلی
اطلاعیه بیمه دانشجویی
  • 3089 بازدید

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با عنایت ضرورت برخورداری آحاد مردم از خدمات بیمه ای و درمانی و همچنین اجرای اصل 29 قانون اساسی کشور که تامین اجتماعی را حقی همگانی دانسته است (( طرح بیمه ی دانشجویی )) ذیل طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی در سازمان تامین اجتماعی در حال اجرا است دانشجویان عزیز جهت بهره مندی از طرح مذکور می توانند به آدرس /https://tamin.ir/html/item32مراجعه فرمایند. 

افزودن نظرات