صفحه اصلی
بازدید رییس دانشگاه شهید بهشتی ومعاون دانشجویی ومدیران حوزه دانشجویی از مجتمع خوابگاهی کوی دختران
  • 1440 بازدید

رئیس دانشگاه ، معاون دانشجویی به همراه مدیران  حوزه دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاههای دانشجویی عصر روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه 1403در خوابگاه کوی دختران حضور یافتند و از خوابگاه های دانشجویی و با دانشجویان ساکن خوابگاه دیدار و گفتگو کردند. دانشجویان مشکلات ومسائل خود را در زمینه های مختلف از جمله تغذیه، سرویس ایاب وذهاب ،امکانات رفاهی و ورزشی و....مطرح کردند و مسئولان با شنیدن نظرات،انتقادات و پیشنهادات قول بررسی و پیگیری دادند.

 

 
افزودن نظرات