صفحه اصلی
بازدید معاون و مدیران حوزه دانشجویی از خوابگاه کوی پسران به مناسبت هفته خوابگاهها
  • 1988 بازدید

معاون دانشجویی به همراه مدیران  حوزه دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاههای دانشجویی عصر روز دوشنبه  24 اردیبهشت ماه 1403در خوابگاه کوی پسران حضور یافتند و از مراکز خدماتی ، رفاهی و با دانشجویان ساکن خوابگاه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار دکتر شمس مدیریت امور دانشجویی، دکتر برومند مدیر مرکز تربیت بدنی، داود باقری معاون مدیر دانشجویی ، محسن عاقل سرپرست خوابگاهها و احمد مهدویان مدیر اجرایی معاونت دانشجویی حضور داشتند. در این بازدید معاون دانشجویی ومدیران حوزه از برخی مراکز و اماکن رفاهی (اعم از نانوایی،کفاشی،بوفه و سلف توزیع غذا ) در زمان توزیع شام بازدید و از نزدیک با دانشجویان گفت وگو داشتند و با مسائل و مشکلات آنها آشنا شدند و دانشجویان نیز به صورت حضوری دغدغه خود را با معاون دانشجویی در میان گذاشتند. در پایان اقامه نماز مغرب و عشاء  جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان در نمازخانه کوی برگزار گردید  و دانشجویان مشکلات ومسائل خود را در زمینه های مختلف از جمله تغذیه، سرویس ایاب وذهاب  ،امکانات رفاهی و ورزشی،مسائل آموزشی و پژوهشی و....مطرح کردند و مسئولان با شنیدن نظرات،انتقادات و پیشنهادات قول بررسی و پیگیری دادند.

افزودن نظرات