صفحه اصلی
اعلام اسامی منتخبین مسابقات برگزار شده در هفته خوابگاه ها 1403
  • 474 بازدید

نظر به برگزاری مسابقات گرامی داشت هفته خوابگاه ها، از بین شرکت کنندگان در مسابقات برگزار شده در هفته خوابگاه ها، اسامی منتخبین برگزیده به شرح ذیل اعلام می گردد که هدیه ای به آنان اهدا خواهد شد.

مسابقه عکس :

خانم ها سعیده جامع  و سمیرا کاویانی  

مسابقه خاطره نویسی:

خانم ها فاطمه زندی و مینا ملک محمدی

ارائه ایده برتر:

آقای محمد مهدی ابوالحسن زاده

خانم ها  فاطمه السادات حسینی زاده و مهناز نصر طاهری

افزودن نظرات