صفحه اصلی
اطلاعیه شماره 3 : پیش ثبت نام خوابگاه دانشجویی ویژه دانشجویان مقطع دکتری ورودی مهرماه 1398 برای نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402
  • 1225 بازدید

به اطلاع دانشجویان روزانه غیر بومی مقطع دکتری ورودی مهرماه 1398 متقاضی خوابگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 می رساند، به منظور ارائه درخواست خوابگاه با مطالعه و دقت در نکات ذیل از تاریخ 1402/05/29 لغایت 1402/05/30 از طریق سیستم جامع گلستان مسیر:

دانشجویی ¬ خوابگاه ¬ اطالعات و درخواست ها ¬ درخواست خوابگاه اقدام نمایند. شایان ذکر است در صورت وجود ظرفیت، اختصاص خوابگاه صرفا" برای نیمسال اول خواهد بود و امکان تمدید اقامت میسور نخواهد بود.

نکات مهم :

  1. عدم ثبت درخواست در موعد مقرر به منزله انصراف از خوابگاه برای ترم آتی تلقی خواهد شد.
  2. بر اساس مقررات صندوق رفاه دانشجویان استفاده از خوابگاه دانشجویی در هر نیمسال منوط به تسویه بدهی قبلی خواهد بود. ضمنا" در صورت پرداخت بدهی اجاره بهاء الزم است در بازه مذکور این موضوع از طریق ایمیلهای ذیل اعالم گردد. بدیهی است با توجه به اطالع رسانی های مکرر قبلی، به درخواست های بعد از تاریخ مقرر فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آدرس ایمیل خوابگاه برادران: kooyepesaran@sbu.ac.ir

آدرس ایمیل خوابگاه خواهران kooyedokhtaran@sbu.ac.ir

آدرس ایمیل خوابگاه پردیس شهید عباسپور khabgahabbaspour@sbu.ac.ir

در صورت بروز مشکل در هنگام ثبت درخواست مراتب را در بازه فوق به آدرس ایمیل sabtenam_skan@sbu.ac.ir انعکاس نمایید.

خیلی مهم:

بمنظور ساماندهی و استفاده بهینه از کلیه فضاها و کاهش هزینه اسکان با موافقت شورای اسکان مقرر گردیده بمنظور رفاه حال دانشجویان نسبت به اسکان موقت بصورت رایگان در فضاهای در نظر گرفته برای نیمسال اول 1403-1402 اقدام گردد لذا لازم است متقاضیان با در نظر گرفتن شرایط و نکات ذیل، درخواست اولیه خود را با موضوع درخواست اسکان موقت و صرفا" در بازه ارائه درخواست خوابگاه از طریق ایمیل sabtenam_skan@sbu.ac.ir  ثبت نمایند. پس از جمع آوری اطلاعات اولیه متقاضیان، نحوه واگذاری و اعلام بازه حضور متعاقبا" اطلاع رسانی خواهد شد.

شرایط اختصاص

·  عدم ارائه درخواست اسکان دائم برای نیمسال اول 1403-1402

·  حداکثر مدت استفاده 4 شب در ماه

دانلود فایل
افزودن نظرات