صفحه اصلی
اطلاعیه شرایط پذیرش و اسکان خوابگاه برای دانشجویان روزانه غیر بومی مقاطع تحصیلات تکمیلی در ایام تابستان 1403
  • 513 بازدید

نظر به اینکه واگذاری خوابگاه  صرفا" در نیمسال اول و دوم میسور بوده و اعطا خوابگاه در ایام تابستان بنا به پاره ای از  محدودیت ها  و ملاحظات میسر نمی باشد، لذا  مقرر گردید بمنظور مساعدت با آندسته از دانشجویان روزانه غیر بومی تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد) که در ایام تابستان و تا پایان شهریورماه 1403 از رساله/ پایان نامه خود دفاع می نمایند،  پس از صحت سنجی خوابگاه واگذار گردد، بنابراین لازم است  این دسته از دانشجویان طبق فرآیند  و با در نظر گرفتن نکات ذیل از تاریخ 1403/04/09  لغایت 1403/04/12  نسبت به ارائه درخواست خود از طریق  پیشخوان خدمت سیستم جامع گلستان اقدام نمایند.

فرآیند ارائه درخواست دانشجویان  از طریق پیشخوان در سیستم جامع گلستان

ورود به پیشخوان خدمت سیستم جامع گلستان و انتخاب " درخواست بررسی مسائل خوابگاهی " ¬  درخواست جدید  ¬ ثبت درخواست دانشجو  ¬ تایید و ارسال درخواست برای استاد راهنمای مربوطه  ¬  اعلام نظر استاد راهنما مبنی بر الزام حضور دانشجو در دانشگاه و ضرورت اسکان در خوابگاه و ارسال برای معاون آموزشی دانشکده/ پژوهشکده ¬ تایید معاون آموزشی دانشکده/ پژوهشکده، ارسال به امور خوابگاه‌ها ¬  بررسی درخواست از طرف امور خوابگاه ها  و اعلام نتیجه مطابق با بند 3 نکات مهم

تذکر: با توجه به اینکه درخواست های ارائه شده حسب فرآیند فوق پس از تایید معاون آموزشی به امور خوابگاه ها ارسال می گردد بنابراین لازم است دانشجویان قبل از اتمام مهلت مقرر،  پیگیری لازم  مبنی بر  تایید و ارسال درخواست خود  را در هر مرحله تا مرحله ارجاع به کارشناس امور خوابگاه ها بعمل آورند.

نکات مهم

  1. خوابگاه ها از تاریخ 20 شهریورماه  برای پاکسازی ، سمپاشی و آماده سازی نهایی برای سال تحصیلی جدید بطور کامل تعطیل خواهد بود .
  2.  بازه اسکان تابستان پس از پایان نیمسال دوم  لغایت 20 شهریور ماه می باشد لذا تاریخ دفاع از پایان نامه / رساله حداکثر تا این تاریخ تنظیم گردد.
  3. دانشجویانی که درخواست آنها مورد موافقت قرارگرفته لازم است از تاریخ 1403/04/13 از طریق گزارش 2570 از محل خوابگاه اختصاص یافته مطلع و تا تاریخ  1403/04/20  طی ساعات اداری جهت تحویل اتاق به مسئول خوابگاه مربوطه مراجعه نمایند. در صورت عدم اختصاص خوابگاه، شایسته است مطابق با اطلاعیه قبلی نسبت  به تسویه و تخلیه خوابگاه در بازه مقرر اقدام گردد.
  4. واگذاری خوابگاه  منوط به دارا بودن شرایط اعلامی می باشد و صرف ارائه  درخواست،  حقی برای دریافت خوابگاه ایجاد نمی نماید.
  5. در صورت موافقت با اسکان، تحویل اتاق تخصیص یافته منوط به تسویه حساب و تعیین تکلیف بدهی های خوابگاه است.
  6. درصورت دارا بودن سایر شرایط اسکان، دانشجو متعهد می گردد  در محلی که امور خوابگاه ها  تعیین  نماید  اسکان و نهایت همکاری را در این خصوص داشته باشد.

با توجه به محدودیت فضای در نظر گرفته شده، شایسته است سایر دانشجویان فاقد شرایط تحصیلات تکمیلی و دانشجویان مقطع کارشناسی از مکاتبه و مراجعه جهت دریافت خوابگاه خودداری نمایند.

دانلود فایل
افزودن نظرات