شناسنامه خدمت کمیته انضباطی

واحد ارائه کننده خدمت
معاونت دانشجویی – مدیریت خدمات دانشجویی
شرح فرایند انجام خدمت
جایگاه بلند و شان با عظمت دانشگاه در جاری و ساری نمودن علم و معنویت و تربیت و اخلاق و بارور نمودن خلاقیت و هوشمندی و ابتكار و نوآوری در افكار و اذهان نسل جوان دانشجو و در نتیجه پرتو‌افشانی جامعه به بركات حاصله از آن كه همان تقویت و جهش جامعه به‌سوی جامعه‌ای پویا و فرهنگ‌مدار و تمدن‌ساز بشری می‌باشد، ضرورتی است كه بر كسی پوشیده نیست، لذا پاسداری از حریم و جایگاه بلند دانشگاه و دانشجو و كمك به سالم‌سازی و سالم نگه‌داشتن محیط‌های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق فردی و عمومی دانشگاهیان از طریق تشویق و ترغیب دانشجو به حفظ كرامت و شئون دانشجویی و مقابله با بی‌نظمی و هنجارشكنی و نادیده‌گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی است كه كمیته انضباطی دانشجویان در دانشگاه‌ها در راستای كمك به تحقق آنها تشكیل و در این زمینه سعی به‌سزا و تلاشی چشمگیر داشته است. بدیهی است توجه به شیوه‌های نوین و برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات و جرایم دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم‌گیری جزو اصول خدشه ناپذیر كمیته‌های انضباطی در دانشگاه‌ها تلقی می‌شوند.
فرم‌های مرتبط، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها 
سایر واحدهای مرتبط با خدمت
ندارد
متقاضی دریافت خدمت
کلیه دانشجویان
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
مراجعه حضوری
متصدیان انجام خدمت
کارشناس کمیته انضباطی
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت
ندارد
زمان و ساعت دریافت خدمت
در ساعات اداری 8 صبح  لغایت 13 عصر
میانگین زمان انجام خدمت
5 دقیقه
میانگین هزینه انجام خدمت
ندارد
تلفن تماس کارشناس مربوطه
معصومه فاضلی:  29902227-29902293-22431885   
نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت
پیوندها:
کمیته انضباطی