نام و نام‌خانوادگی
سمت
تلفن
دکتر محمود احمدی

معاون دانشجویی

29902150
22431824
فکس : 22431591
 
 
دکتر غلامرضا شمس مدیر امور دانشجویی
29902151
22431823
فکس:22431693

 

gh_shams@sbu.ac.ir

 

داود باقری معاون مدیر دانشجویی

29902150

​​​29902520

d.bagheri@mail.sbu.ac.ir
دکترسکینه زاهدی
مشاور در امور تغذیه و خوابگاه
 
29902166
 
 
دکتر ویدا ودودی مفید
 
رئیس اداره بهداشت و پزشک معتمد دانشگاه
 

 

29902666

 
stuvp@mail.sbu.ac.ir
دکترهدی مزینی
رئیس مرکز تربیت بدنی
29902946
 
علیرضا امینی سرپرست امور خوابگاه‌ها

29902090

29902091

22431694

 
منصور توسلی رییس اداره دانشجویان غیر ایرانی و کارشناس مسوول فرصت مطالعاتی 29905448  

               

                مولایار کولیوند

 
رئیس اداره خدمات رفاهی

 

224318278​​​​​​​

 
  رئیس اداره اجرایی 29902153  
راحله رمضانی رئیس اداره رفاه دانشجویی 29902157  
 
احمد مهدویان
 
رئیس اداره امور تغذیه دانشجویان
2299
22431830
 
nutrition@sbu.ac.ir
 

نظرات و پیشنهادات معاونت دانشجوئی

در صورتی که تمایل دارید به درخواست شما پاسخ داده شود شماره تماس و پست الکترونیکی خود را درج نمایید.