آدرس خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی

خوابگاه کوی برادران شامل بلوک های یک تا پنج و خوابگاه شهید شهریاری
بزرگراه چمران، خیابان یمن - میدان شهید شهریاری(دانشگاه) بلوار دانشجو-  ضلع شمال غربی دانشگاه شهید بهشتی- تلفن 29902560  و 22431698
خوابگاه کوی خواهران شامل بلوک های یک تا شش
بزرگراه چمران، خیابان یمن - میدان شهید شهریاری(دانشگاه) بلوار دانشجو-  ضلع شمال شرقی دانشگاه شهید بهشتی - تلفن  29902040 و 22431695
 
خوابگاه کچویی  (محل اسکان دانشجویان دختر)
اوین – خیابان شهید کچویی پلاک 115  تلفن  22411498
 
خوابگاه بلوار کشاورز (محل اسکان دانشجویان دختر)
میدان ولیعصر – بلوار کشاورز- روبروی بیمارستان  پارس پلاک  136 تلفن88965310
 
خوابگاه  رستاک (محل اسکان دانشجویان دختر)
میدان ولیعصر- بلوار کشاورز- خیابان سعید – پشت بیمارستان ساسان کوچه رستاک پلاک 5 تلفن 88988624
 
خوابگاه قائم مقام (محل اسکان دانشجویان پسر)
خیابان قائم مقام فراهانی – کوچه دهم پلاک 8  تلفن  88734714
 
خوابگاه شهید رنجبران (محل اسکان دانشجویان پسر)
اتوبان شهید بابایی – نرسیده به حکیمیه – خروجی شهید عباسپور- پردیس فنی شهید عباسپور  تلفن 5 و 73932274
 
خوابگاه رستگار (محل اسکان دانشجویان پسر)

اتوبان شهید بابایی – نرسیده به حکیمیه – خروجی شهید عباسپور- پردیس فنی شهید عباسپور  تلفن 5 و 73932274

 
خوابگاه سمیه  (محل اسکان دانشجویان دختر)
اتوبان شهید بابایی – نرسیده به حکیمیه – خروجی شهید عباسپور- پردیس فنی شهید عباسپور  تلفن 5 و 73932274
 
خوابگاه بهار (محل اسکان دانشجویان دختر)
میدان هفت تیر – خیابان بهار شمالی – نبش کوچه مهندسی پلاک  279 تلفن  77532880

خوابگاه های خودگردان دانشجویی تحت نظارت وزارت علوم