کمیته انضباطی

واحد ارائه کننده خدمت
شرح فرایند انجام خدمت
جايگاه بلند و شان با عظمت دانشگاه در جاري و ساري نمودن علم و معنويت و تربيت و اخلاق و بارور نمودن خلاقيت و هوشمندي و ابتكار و نوآوري در افكار و اذهان نسل جوان دانشجو و در نتيجه پرتو‌افشاني جامعه به بركات حاصله از آن كه همان تقويت و جهش جامعه به‌سوي جامعه‌اي پويا و فرهنگ‌مدار و تمدن‌ساز بشري مي‌باشد، ضرورتي است كه بر كسي پوشيده نيست، لذا پاسداري از حريم و جايگاه بلند دانشگاه و دانشجو و كمك به سالم‌سازي و سالم نگه‌داشتن محيط‌هاي آموزشي و پژوهشي و تامين حقوق فردي و عمومي دانشگاهيان از طريق تشويق و ترغيب دانشجو به حفظ كرامت و شئون دانشجويي و مقابله با بي‌نظمي و هنجارشكني و ناديده‌گرفتن حقوق فردي و اجتماعي ديگران از اهداف مهمي است كه كميته انضباطي دانشجويان در دانشگاه‌ها در راستاي كمك به تحقق آنها تشكيل و در اين زمينه سعي به‌سزا و تلاشي چشمگير داشته است. بديهي است توجه به شيوه‌هاي نوين و برخورد صحيح و عالمانه با تخلفات و جرايم دانشجويي و رعايت تقوا در امر قضاوت و تصميم‌گيري جزو اصول خدشه ناپذير كميته‌هاي انضباطي در دانشگاه‌ها تلقي مي‌شوند.
فرم‌های مرتبط ، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها 
سایر واحدهای مرتبط با خدمت
ندارد
متقاضی دریافت خدمت
کلیه دانشجویان
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
مراجعه حضوری
متصدیان انجام خدمت
کارشناس کمیته انضباطی
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت
ندارد
زمان و ساعت دریافت خدمت
در ساعات اداری 8 صبح  لغایت 13 عصر
میانگین زمان انجام خدمت
5 دقیقه
میانگین هزینه انجام خدمت
ندارد
تلفن تماس کارشناس مربوطه
معصومه فاضلی:  29902227-29902293-22431885   
نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت