ملاقات حضوری با معاونت دانشجویی

کلیه دانشجویان عزیز می‌توانند روزهای یکشنبه از ساعت 9 لغایت 11 ضمن هماهنگی با مسئول دفتر معاونت دانشجویی آقای میثم مهرزاد داخلی 2150 با معاونت دانشجویی آقای دکتر فارسی دیدار داشته باشند.
آدرس دفتر معاونت: ساختمان چند‌منظوره – دست چپ – انتهای سالن - معاونت دانشجویی