نام و نام‌خانوادگی
سمت
تلفن
دکتر علیرضا فارسی

معاون دانشجویی

29902150
22431824
فکس : 22431591
 
A_Farsi@sbu.ac.ir
دکتر محمدرضا برومند مدیر امور دانشجویی
29902151
22431823
فکس:22431693
 
داود باقری معاون مدیر دانشجویی

29902150

​​​29902520

d.bagheri@mail.sbu.ac.ir
دکتر محسن ابوالقاسم پور
مشاور معاون دانشجویی
29905447
 
 
sam.stuvp@mail.sbu.ac.ir
سکینه زاهدی
مشاور در امور تغذیه و خوابگاه
 
29902166
 
 
دکتر ویدا ودودی مفید
 
رئیس اداره بهداشت و پزشک معتمد دانشگاه
 

 

29902666

 
stuvp@mail.sbu.ac.ir
دکترمزینی
رئیس مرکز تربیت بدنی
29902946
 
علیرضا امینی سرپرست امور خوابگاه‌ها

29902090

29902091

22431694

 
منصور توسلی رییس اداره دانشجویان غیر ایرانی و کارشناس مسوول فرصت مطالعاتی 29905448  
علیرضا عرب
رئیس اداره خدمات رفاهی
   
اکرم یاری رئیس اداره اجرایی 29902153  
راحله رمضانی رئیس اداره رفاه دانشجویی 29902157  
شهریار عبدالله بیگ‌مرندی
رئیس اداره امور تغذیه دانشجویان
2299
22431830
 
nutrition@sbu.ac.ir
 

نظرات و پیشنهادات معاونت دانشجوئی

در صورتی که تمایل دارید به درخواست شما پاسخ داده شود شماره تماس و پست الکترونیکی خود را درج نمایید.